LETNJA ŠKOLA JAVNOG GOVORA ZA MLADE, AVGUST, 2019.

 

Udruženje Izražajnost ostvarilo je niz uspešnih projekata za mlade, među njima je i besplatna Letnja škola javnog govora za mlade. Uz podršku Kancelarije za mlade grada Beograda i Biblioteke grada Beograda, Letnja škola je održana tokom avgusta 2019. godine u prostorijama Rimske dvorane Biblioteke grada Beograda.

U avgustu smo imali prilike da podučavamo mlade uzrasta 14-24 godine o usavršavanju kulture govora i javnog nastupa. Radionici su prisustvovali studenti različitih struka (Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka, Filološki fakultet, Bogoslovski fakultet, Pravni i Elektrotehnički fakultet), ali i srednjoškolci beogradskih gimnazija i mladenovačke gimnazije, što potvrđuje da potreba za javnim govorom nije rezervisana samo za političke nauke, novinare, filologe, spikere, kao što se pretpostavlja.

Predavači udruženja Izražajnost održali su pet radionica. Predavanja obuhvataju teorijski deo, ali i praktični, jer naše radionice uvek podrazumevaju visok nivo interakcije i praktičnih vežbi.

Umeće govorenja

Osnivač udruženja Slobodan Roksandić, diplomirani glumac i master komunikolog, održao je 8. avgusta prvo predavanje na temu „Umeće govorenja”, podučavajući učesnike pravilnoj dikciji i artikulaciji, tempu i ritmu govorenja, slikovitom izlaganju i drugim elementima uspešnog javnog govora.
Zatim smo na narednoj radionici na Dan mladih, 12. avgusta, u domenu javnog govora i kulture govora, doprineli ideji ovog praznika – osvestiti kulturne i društvene probleme mladih i pomoći im da napreduju i usavrše svoje veštine.

Na koji način?

Marko Milovanović, diplomirani glumac i jedan od osnivača udruženja, davao je korisne savete studentima i srednjoškolcima kako da savladaju tremu pred javni nastup. Jedan od načina jeste primena naročitih tehnika disanja, koji su polaznici u praktičnom delu časa uvežbavali s predavačem. Zatim, pomoću zanimljivih primera polaznici su naučili zbog čega je u javnom nastupu važan stil izlaganja: kako da osmisle strukturu izlaganja, zbog čega je važna upotreba stilskih figura, slikovitih primera i drugih elemenata.

Nije šta si rekao nego kako si rekao

Na narednoj radionici, polaznici su od Marka Milovanovića slušali o neverbalnoj komunikaciji, odnosno o govoru tela. Pitanja koja zadaju nevolje mnogim govornicima, na koja im je predavač odgovorio služeći se mnoštvom slikovitih primera, jesu:

• Gde da gledam?
• Šta da radim s rukama?
• Zbog čega je važan stav tela i vedrina?

Reč-po-reč

Pomoću čuvenih stihova srpskog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja Marko Milovanović je podučavao učesnike i kako da usavrše dikciju, tempo govorenja i na praktičan način usvoje pojmove kao što su: logički akcenat, pauza, blok, martelato govor. Učesnici su naučili kako da upotrebom pauze njihovo izlaganje dobije značaj, težinu, ali i da je ravnoteža naglašavanja, ubrzavanja i usporavanja takođe važna, jer ako je sve naglašeno, važno – onda ništa nije važno.

Kreativna fiskultura i kultura javnog govora

Predavač Milan Bosiljčić, diplomirani glumac i jedan od osnivača udruženja, uvežbavao je s polaznicima kako da na kreativan način osveste pokrete, telo, prostor kojim se kreću kako bi pred publikom uspešno koristili neverbalnu komunikaciju. Pomoću praktičnih vežbi naučili su zbog čega je važno: pravilno držanje, korišćenje perifernog vida, ilustrovanje sadržaja pokretima ruku i tela.

Nova jezička moda – negovanje srpskog jezika

Udruženje Izražajnost se zalaže za usavršavanje kulture govora, što podrazumeva i negovanje srpskog jezika. Protekle godine uključili smo se u akciju Negujmo srpski jezik našim projektom – Karavan kulture govora, koji je imao izuzetno povoljan odjek među publikom Beograda, Novog Sada, Kragujevca i drugih gradova Srbije.

Osim brojnih radionica za mlade, udruženje organizuje i seminare za nastavnike, radi na usavršavanju njihove kulture govora i javnog nastupa, te oni dalje dobiju podsticaj i savete kako da svojim primerom podstaknu i đake da imaju bolju dikciju, stil izlaganja. Na taj način našim aktivnostima doprinosimo cirkularnosti negovanja srpskog jezika i kulture govora. Smatramo da svako treba da se uključi u negovanje srpskog jezika jer ćemo samo tako popraviti njegov status, služiti se njime pravilno, i zavoleti ga.

U našem domenu, potrudili smo se da doprinesemo ideji da poznavanje srpskog jezika, pismenost, i negovanje našeg jezika budu nova moda.

Ove godine u rad udruženja uključena je jedna od polaznica prošlogodišnje Letnje škole javnog govora. Sofija Milinković, apsolvent Filološkog fakulteta, održala je radionicu na temu Pismenost (ni)je važna. Otkrili smo kako nam poznavanje gramatike i pravopisa pomaže da budemo bolji govornici – ako poznajemo pravila, imamo manje dilema i više samopouzdanja u govoru. Potrudili smo se da ne sledimo jezičku modu – da nam ne bude sve okej, super, ekstra, top i kul. Bogaćenje fonda reči čini nas stručnijima. Takođe, iznalaženje sinonima, poigravanje sa višeznačnošću reči čini naš stil izlaganja uspešnijim, zanimljivijim. Diskutujući sa učesnicima o čestim govornim greškama, Sofija im je dala korisne savete, preporučila priručnike, emisije i sajtove za učenje i istraživanje pravila srpskog jezika.

Pored mnogobrojnih neuzora u svetu medija, osvestili smo polaznike da se ipak treba truditi, da su upravo oni ta promena koju čekaju, da su odgovorni za svoje obrazovanje koje se ne završava u školi i na fakultetu, kao i za osvešćivanje svojih potencijala i unapređivanje svojih veština. Određena literatura, seminari, neformalno obrazovanje, radionice, rad na opštoj kulturi i informisanosti – doprinose da čujemo više od jednog mišljenja i kreativno osmislimo naše dalje obrazovanje.

Polaznici Letnje škole

Polaznici Letnje škole javnog govora su nakon svakog predavanja imali zadatak u formi javnog govora – izlagali su usmeno na slobodnu temu, pa smo tako naučili izuzetno zanimljive činjenice iz sledećih oblasti: ekologija, zavisnost od telefona i društvenih mreža, istorijske ličnosti, autizam, ruskoslovenski jezik, psihološki sindromi „kuvana žaba”, „krabe u kofi”…

Predavači su nakon svake izvedbe komentarisali izlaganja svakog polaznika pojedinačno, dajući im korisne savete, ali navodeći i ostale učesnike da uočavaju dobre i loše govorne navike, da iznalaze načine kako ih poboljšati, uključujući ih u rad.

Na završnoj radionici udruženja Izražajnost polaznici su utvrdili stečeno znanje, obnavljajući sve elemente javnog govora sa predavačem Slobodanom Roksandićem, na kreativan način, kroz kviz-pitanja.

A zatim su nam na praktičan način pokazali koliko su napredovali: polaznici su izlagali na slobodnu temu pred kamerom i publikom – pred ostalim učesnicima Letnje škole javnog govora, ali i roditeljima i prijateljima.

Govorili su o interesantnim temama, pa smo svi naučili nešto novo o: streličarstvu, operi, istoriji Srbije, kako izbor profesije utiče na naš život, zbog čega se smejemo u stresnim situacijama, da li smo zaboravili da primetimo lepotu u svetu oko nas…

Predavači su polaznicima dali mnoštvo korisnih sugestija i pohvalili stečeno znanje i izuzetan trud koji su uložili u pripremu i izlaganje.

Na mladima svet ostaje

Izuzetno je ohrabrujuće da su mladi zainteresovani za usavršavanje svojih veština, naročito mladi od 14, 15, 16 godina. Ako su u tom uzrastu osvešćeni koliko je važno raditi na sebi, ali i doprineti društvu, što pokazuje i izbor tema na njihovim izlaganjima tokom svih radionica, verujemo da ćemo imati kvalitetne ljude i uzore.

Učesnici su pokazali veliki napredak, usvojili korisne savete predavača i želimo im da i dalje primenjuju naučeno i daju podsticaj drugima da neguju javni govor i kulturu govora.