– Projekat „Izrazi se – edukacija javnog govora za mlade“.  Planirani učesnici su mladi od 16. do 24. godine

– Projekat „Letnja škola javnog govora za mlade“ namenjen đacima završnih godina srednjih škola sa teritorije Beograda

Oba projekta se sastoje od programa edukacije za razvoj kulture govora, uz prisustvo stručnjaka-predavača iz oblasti komunikologije, dikcije, neverbalne komunikacije i izlagačke pismenosti. Cilj projekata je usavršavanje tehnika izlagačke pismenosti mladih, čime se razvijaju njihove kompetencije a samim tim povećava i stepen njihove zaposlenosti. Mladi će kroz našu edukaciju spoznati značaj razvoja govora za uspeh u školi, u društvu, u životu uopšte.

Projekte su podržali Sekretarijat za kulturu grada Beograda i Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda.

Radi više informacija pratite veb stranicu našeg udruženja.

Tokom oktobra 2017. godine udruženje “Izražajnost” je, u saradnji sa Institutom Main Point, organizovalo edukaciju na temu javnog nastupa. Program edukacije je bio prilagođen mladima, a naši polaznici su bili studenti FON-a, Saobraćajnog fakulteta, Fakulteta veterinarske medicine, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta bezbednosti…

Mladi spadaju u kategoriju osoba koje neprekidno koriste svoje vokalne sposobnosti. Bilo da su đaci ili studenti, njihov uspeh u školskim i fakultetskim aktivnostima zavisi od načina na koji će artikulisati svoj glasovni izraz.

Nakon završenog školovanja, mlade očekuje tržište rada na kojem se takođe ocenjuju kako poslovne tako i komunikacijske sposobnosti.  U vremenu u kojem audiovizelni sadržaj na društvenim mrežama doživljava svoju ekspanziju, postoji potreba da lepi primeri koje bi mogli mladi da koriste prilikom svog predstavljanja, imaju i edukatorsku funkciju.