U prostorijama Biblioteke grada Beograda održane su besplatne radionice javnog govora namenjena studentima „Izrazi se“.
U prisustvu velikog broja studenata sa više od 30 različitih fakulteta Beogradskog Univerziteta prisutnima se na početku obratila direktorka Biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov.
„Kao javna ustanova koja neguje čitanje zainteresovani smo i za kulturu javnog govora i način na koji se u tom javnom govoru učestvuje. Govor u svakodnevnom našem životu, a posebno u medijima, poprimio je zabrinjavajuće razmere. Veština dobrog govorenja vam pruža prednost u odnosu na druge. Projekat „Izrazi se“ predstavlja odličan način da uz prave stručnjake studenti unaprede svoju izlagačku pismenost“.
U sklopu edukacije udruženje za razvoj i unapređivanje kulture javnog govora „Izražajnost“ sprovelo je anketu u kojoj je učestvovalo preko dvesta studenata. Rezultati ankete su pokazali da studenti nedvosmisleno smatraju da se u toku obrazovnog procesa nedovoljno bavimo kulturom govora, kao i da je dikcija u javnoj sferi na niskom nivou.
Projekat „Izrazi se“ je realizovan na inicijativu Udruženja „Izražajnost“ uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda i prisustvo predavača Instituta „Mejn Point“. U Biblioteci grada Beograda u održano je osam edukativnih radionica iz oblasti komunikologije, dikcije, neverbalne komunikacije i izlagačke pismenosti.