Javni govor – tehnike izlagačke pismenosti

Udruženje Izražajnost, u sklopu saradnje sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sprovodi stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola.

Više informacija o stručnom seminaru “Javni govor – tehnike izlagačke pismenosti” možete naći OVDE

Često nismo ni svesni da danas živimo u „okeanu izgovorenih reči“. Kao što ribe nisu svesne da žive u vodi. Jedan predavač može za sat da izgovori 6000 reči. Broj se umnožava ubrzanim prenošenjem govora uz pomoć medija, tako da nas zaista preplavljuju reči kao okean. Ako se tome doda činjenica da, prema ispitivanjima, 75% naše svakodnevne komunikacije čini govor a samo 25% zasniva se na pisanom jezičkom izrazu, onda se značaj govorne reči ne može proceniti. I pored novih načina komuniciranja (mejlom, preko društvenih mreža, vajberom i sl) i dalje prednjači usmeno izražavanje.

Sa razvitkom civilizacije govor dobija sve veći značaj. Naša civilizacija, civilizacija modernog čoveka dobija novi naziv – govorna civilizacija.

Cilj naših edukativnih programa je da pomogne učiteljima i nastavnicima da oplemene svoj govorni izraz. Da učine da njihov govor bude dodatno uverljiv. Svrsishodan. Jasan. Glasan. Dinamičan. Razložan. Na taj način pomoći ćemo i deci da govore lepo i pravilno. Jer kao što je svojevremeno napisala dr Smiljka Vasić: „Dobar govor se uči uz dobar uzor i dovoljan broj podsticaja.“

Savremeni autori daju nam još jednu opciju za pojam kojim bismo mogli da objedinimo sve ono što potpada pod razvijanje govorničkih sposobnosti – izlagačka pismenost.

Program naših seminara podeljen je na nekoliko tematskih celina:

• Uvodna reč: „Značaj razvijanja tehnika izlagačke pismenosti u 21. veku“

• Dikcija: Pravilno disanje prilikom govorne interpretacije, artikulacija, razložnost u govoru – govorna interpunkcija, ritam i tempo

• Neverbalna komunikacija: govor tela prilikom javnog izlaganja – stav, gestikulacija, facijalna ekspresija

• Stil izlaganja: struktura javnog govora – koncept ključnih reči (glavne ideje i središnja misao), upotreba stilskih sredstava prilikom izlaganja

Spisak preporučene literature:

1. Dr B. Đorđević: „Elementi dikcije“; „Gramatika srpskohrvatske dikcije sa praktikumom“
2. Dž. Eps „Snaga glasa“
3. I. Klajn, M. Šipka: Edicija „Popularna lingvistika“
4. M. Marković: „Glas glumca“
5. T. Petrović: „Umeće govorenja“
6. S. Roksandić: „Dikcija spikera Dnevnika 2 (RTS) – master rad“
7. O. Stanojević, S. Avramović: „Osnovi retorike i besedništva“
8. M. Šipka: „Kultura govora“
9. D. Karnegi: „Javni nastup“; Edicija „Psihologija uspeha“
10. M. Radojković, M. Miletić: „Komuniciranje, mediji i društvo“
11. D. Stanojević: „Mediji i načela dijaloga“
12. A. Šopenhauer: „Eristička dijalektika“
13. S. Tabs: „Komunikacija“
14. D. Moris: „Otkrivanje čoveka kroz gestove i ponašanje“
15. A. i B. Piz: „Definitivni vodič kroz govor tela“

www.ted.com
www.lynda.com
www.slideshare.com

Krajem 2017. Udruženje Izražajnost realizovalo je seriju stručnih skupova (tribina) za učitelje i nastavnike na temu negovanja kulture govora. Prosvetni radnici iz Beograda i Novog Sada su naveli brojne primere iz prakse koji su potvrdili važnost unapređivanja glasa i govora u obrazovanom procesu.