Stvaranje digitalnog zapisa – izbor iz stvaralaštva Jovana Jovanovića Zmaja – koji je pristupačan gluvim i nagluvim osobama (preveden na znakovni jezik) i u čije kreiranje je uključena osoba sa invaliditetom (gluva osoba). Najveći značaj projekta ogleda se u činjenici da je osobe sa invaliditetom uzela ravnopravno učešće u kreiranju i senzornom doživljavanju kulturnih sadržaja.

Jedinstveni audio-video prikaz dodatno je oživeo kulturu sećanja na Jovana Jovanovića Zmaja, u godini u kojoj se obeležava 115 godina od njegove smrti. Digitalni zapis je dostupan i najširoj javnosti postavljanjem na jutjub za besplatno gledanje i slušanje. Zmajevo delo je interpretirano na najvišem umetničkom nivou, čime se neguje i razvija kultura govora.