U svim udžbenicima za javni nastup velikim slovima biće istaknuta sledeća reč – PRIPREMA.

Da bismo delovali staloženo, stručno, samouvereno, što je odlika dobrih govornika, treba da posedujemo veliko znanje iz oblasti koju izlažemo.

Prvi korak temeljne pripreme za javni nastup jeste priprema sadržaja. U pripremi sadržaja može nam pomoći tehnika pretpostavljenih pitanja. Preuzmite ulogu novinara i postavite sebi što više pitanja u vezi sa temom o kojoj treba da izlažete. Kako bi, na primer, izgledala priprema za predstavljanje? Ljudima je često neprijatno da ispričaju nešto o sebi. Iz tog razloga, predstavljanja su uglavnom šablonska, kratka i ne uspevaju da nas zainteresuju. Koja pretpostavljena pitanja u ovom slučaju možemo postaviti? Gde sam se rodio, šta sam završio od studija, kako izgleda moj dosadašnji poslovni put, karijera? Gde sam radio, kakve uspehe postizao, koja su moja interesovanja, hobiji, omiljena knjiga, najlepše putovanje, ko su moji uzori?

I tako dalje. Odgovori na sva ta pitanja su ključ vašeg izlaganja. Tako je i za bilo koju drugu temu.

Pored sadržaja, izuzetno je bitno osmisliti način izlaganja. Mapirajte koje su vaše ključne reči i deonice. Njih izgovorite naglašenije i značajnije od ostatka. Brzinu govora prilagođavajte stepenu važnosti. Glavne ideje recite sporije. Pravite pauze između celina kako bi vaša publika lako mogla da isprati suštinu vaše poruke.

Kada ste detaljno osmislili sadržaj i umrežili ga sa raznovrsnim naglašavanjem i poigravanjem sa ritmom, na red dolazi poslednji element prave pripreme za javni nastup – proba. Nekoliko puta od početka do kraja bez prekidanja izvedite svoj govor. To će na pravi način iskristalisati vaše izlaganje. Probu snimite. Pogledajte snimak i prepoznajte koji delovi još uvek nisu dovoljno dobro uvežbani, ima li neka poštapalica koja zvuči suviše napadno, da li je jasno preneta ključna poruka i drugo. Obratite pažnju na trajanje izlaganja, proverite da li se uklapa u vreme koje je predviđeno za vas.

Dakle, da sumiramo, priprema za javni nastup podrazumeva tri glavna pravca: pripremu sadržaja, osmišljavanje načina izlaganja i probu.

U procesu pripreme moraćete da donesete jednu važnu odluku – da li ćete napisati govor u celosti i naučiti ga napamet ili ćete razraditi strukturu i govoriti spontano u skladu sa tom strukturom.

Mnogo je bolje izabrati ovaj drugi put. Zašto? Napamet naučen tekst može delovati kao recitacija. Ljudi mogu videti kako prelazite očima s reda na red u tekstu, dok se prisećate naredne rečenice. Verovatno će primetiti da vam je ton pomalo ravan, jer ste usredsređeni na pronalaženje pravih rečenica umesto na unošenje smisla u te rečenice.

Primer iz prakse: Na kursu javnog nastupa pri Institutu Main Point, koji je u prethodnih pet godina pohađalo više od 500 predstavnika različitih profesija, bila je i jedna gospođa, članica izvršnog odbora jedne velike osiguravajuće kuće. Znate li koliko puta je probala svoju prezentaciju pre nego što je izašla pred publiku na jednom stručnom skupu? Deset. Nakon toga, kada je stala za govornicu, bila je samopouzdana i vrlo sugestivna. Tokom procesa uvežbavanja ona je ovladala tekstom a da ga nije naučila napamet. Desilo se takozvano nenamerno pamćenje. Dobro strukturisan govor, koji se dobro uvežba, čuva svoju spontanost a istovremeno donosi sigurnost.