Na svetu se svakog dana izvede više od 30 miliona prezentacija. Možemo samo da pretpostavimo koliko se tokom jednog dana održi predavanja na različite teme ili koliko se održi poslovnih sastanaka. U svim pomenutim oblicima nastupanja akteri govore, iskazuju, izražavaju svoje misli, komuniciraju kako bi ostavili dobar utisak, kako bi nekoga u nešto ubedili, predstavili učinak svog rada, aplicirali za unapređenje ili povišicu…

Šta je zapravo javni nastup?

Često ljudi pomisle da javni nastup podrazumeva samo govorenje pred velikim auditorijumom ili pred kamerama. Međutim, javnost je svuda oko nas. U svim fazama života javlja se potreba za nastupanjem – od polaganja ispita na fakultetu, preko razgovora za posao, do držanja prezentacije u firmi. Javni nastup je i rasprava na šalteru pošte, sastanak skupštine stanara ili držanje govora kod kuma na svadbi.

Mnogi greše u tome što se prilikom pripreme za javni nastup previše bave sadržajem. Dokazano je da publika najviše ocenjuje govornika na osnovu načina izlaganja kao i na osnovu njegovog govora tela.

Temeljna priprema podrazumeva sledeće elemente: kako ublažiti tremu, kako naglasiti ključne poruke, kako izbeći monotoniju, kako izbaciti poštapalice iz govora, kako koristiti ruke i još mnogo toga.

Obrazovni sistem u Srbiji nije našao način da u dovoljnoj meri odgovori zahtevima savremenog društva. Predmeti koji se bave razvijanjem govorničkih sposobnosti i komunikacionih veština ili uopšte ne postoje ili nisu u pravoj meri usmereni na pojedinca. Dikcija se, na primer, izučava samo na dramskim akademijama. Tehnikama javnog nastupa i prezentovanja ni približno nije posvećena odgovarajuća pažnja. Neformalno obrazovanje koje bi trebalo da bude adekvatna dopuna standardnog fakultetskog obrazovanja uglavnom je seminarskog tipa. Polaznici ne dobijaju dovoljno prostora da ispitaju svoje mogućnosti i da praktično uvežbavaju svoje nastupe i primenjuju stečena znanja. Kao krajnji rezultat često se dešava da ljudi ne uspevaju u praksi da odgovore zadacima koji im se postavljaju.

Prema mišljenju stručnjaka, čime god se danas bavili, naš uspeh umnogome će zavisiti od načina na koji prezentujemo, predstavljamo svoju ideju, projekat ili sebe.

Ohrabrujuća vest je da se dobar javni nastup može uvežbati, čak i kada je polazna osnova na niskom nivou.

Ne zaboravite – bez jasno i ubedljivo izgovorene reči ne može se imati uspeha ni u običnom udvaranju, a kamoli u nekim važnim poslovima!